Mensch & Technik

Energiemanagement

Riadenie spotreby elektriny, analýza odberu, monitoring

... o nás

O nás


Naše zameranie

Služby v oblasti merania odberu elektrickej energie, inštalácie riadiacich a monitorovacích systémov na znížnie nákladov za odoberanú elektrickú energiu, stráženie rezervovanej kapacity, zisťovania kvality zásobovacej siete...

Pre potreby HCCAP v potravinárstve dodávame záznamníky teploty pre kamióny a návesy. Prístroje FRIGOTRANS, FRIGOTRANS-D, FRIGOCONTROL sú certifikované TUV (ATP-MUC 1065TS, ATP-MUC 1067TS).

Čo robíme

Poradenstvo, dodávka, inštalácia riadiacich systémov a servis:

  • Optimalizácia spotreby el. energie
  • Monitoring energií
  • Stráženie denného množstva odobraného plynu
  • Oddelovacie moduly OC101, OC502, RMT01-04
  • Súčtové relé SMT6-SW6, SW2x3
  • Meranie a anlýza spotreby elektrickej energie
  • Meranie parametrov siete výkonnými analyzátormi

Naše služby


Optimalizácia spotreby el. energie

Zníženie nákladov na spotrebu el. energie blokovaním výkonových špičiek a efektívnym využitím odoberanej energie. Pomôžeme Vám ušetriť financie na spotrebovanú energiu, zvýšite tým šance Vašej firmy oproti konkurencii

Monitoring energií

Stály prehľad o spotrebe odhalí rezervy v racionalizácii spotreby energie a ukáže skutočné náklady na produkty, ktoré vyrábate. Porovnajte vplyv opatrení, ktoré ste podnikli na zníženie spotreby a overte si, či boli správne. Rozúčtujte náklady na jednotlivé výrobky

Meranie a analýza spotreby

V napájacej sieti sa v vyskytujú mnohé zdroje porúch a to nielen poruchy prirodzeného pôvodu, ale aj poruchy, ktoré vzniknú pri odbere elektrickej energie. Tieto poruchy môžu mať negatívny dopad na plynulosť výroby.

Oddelovacie moduly

Rozhranie OC101 a OC502 pre oddelenie impulzov z elektromera distribučných spoločností.
Moduly pre rozdelenie impulzných výstupov RMT01-04 pre pripojenie viac systémov.

Ďalšie

Vývoj elektroniky, programové vybavenie

Servis

Autorizovaný servis zariadení MENSCH & TECHNIK Energieoptimierung
a CVS Energieelektronik

Záznamníky teploty

Pre potreby HCCAP v potravinárstve dodávame záznamníky teploty s možnosťou prenosu dat pre kamióny a návesy. Prístroje FRIGOTRANS, FRIGOTRANS-D, FRIGOCONTROL sú certifikované TUV (ATP-MUC 1065TS, ATP-MUC 1067TS)

Riešenia


Dlhodobým sledovaním spotreby a jej oprimalizáciou znížite náklady za energie a predídete výpadkom vo výrobe.

Dokumenty


Dokumenty PDF na stiahnutie

EKS Junior /optimalizácia spotreby el.
EKS5/16 /optimalizácia spotreby el.
MES3D /záznam a analýza spotreby
PC-ZEM /monitorovanie spotreby
SMT6 /súčtové relé
SMT6 software (*.zip) /súčtové relé
MTK3 /optický snímač
OC101 / oddelovací interface
OC502 / oddelovací interface
RMT01-03 /rozdelovače
RMT04 /rozdelovač

Prospekty
Mensch & Technik

NAVYSYS
Monitorovanie spotreby v budovách

Popis
Monitoring cez WEB

MT-GAS
stráženie denného množstva plynu

Manuál
Mensch & Technik

Kontakt


Obchodné meno: Mensch & Technik Energiemanagement s r.o.
sídlo spoločnosti: Bajkalská 31, 821 05 Bratislava
IČO: 31 337 589, IČ DPH: SK2020319048
Zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III oddiel S.r.o. vložka č.3934/B

Bajkalská 31
821 05 Bratislava

tel.: +421 2 534 17 382
GSM: +421 903 404072