Mensch & Technik Energiemanagement s.r.o.

Znížte náklady za elektrickú energiu !

Spoločnosť je zameraná na oblasť priemyselnej energetiky. Priemyselným odberateľom poskytujeme služby v oblasti merania odberu elektrickej energie, inštalácie riadiacich a monitorovacích systémov na znižovanie nákladov za odoberanú elektrickú energiu, stráženie rezervovanej kapacity , zisťovania kvality zásobovacej siete...
Pre potreby HCCAP v potravinárstve firma dodáva záznamníky teploty pre kamióny a návesy s možnosťou prenosu dat cez GSM.
Prístroje FRIGOTRANS, FRIGOTRANS-D, FRIGOCONTROL sú certifikované TUV (ATP-MUC 1065TS, ATP-MUC 1067TS).

Ponuka našich služieb a produktov

  1. Regulačné systémy na sledovanie rezervovanie elektrickej kapacity, riadenie odberu el. energie s cieľom optimalizovať kWmax.,
  2. Monitorovanie spotreby všetkých druhov energií, rozdelenie spotreby na nákladové strediská, predfakturácia.
  3. Meranie a anlýza spotreby elektrickej energie mobilnými prístrojmi so záznamom - MES 3D
  4. Meranie parametrov siete výkonnými analyzátormi so záznamom (napätie, prúd, účinník, ... ). Analýza napájacej siete, meranie kompenzácie, vyšších harmonických, poruchy v napájaní, flikre. Meranie a vyhodnocovanie kvality siete podľa EN50160, analyzátory siete, elektromery
  5. Stráženie denného množstva odobraného plynu Monitorovanie MT GAS.
  6. Oddelovacie moduly OC101 pre fakturačné elektromery, súčtové relé SMT 6, oddelovacie moduly RMT.
  7. Elektronické záznamníky priebehu teploty FRIGOREG, mobilné záznamníky FRIGOTRANS pre kamióny a chladiarenské návesy
  8. Termovízne kamery FLIR pre oblasť elekro a pre oblasť stavebníctva.